Tumaini Children centre

SVETAN samarbetar med Tumaini Children’s Centre. De har arbetat med rehabilitering av gatubarn och arbetande barn i Bukoba och Kagera region sedan 2003.
Projektet startade på grund av att antalet gatubarn ökade i Bukoba. I början drevs verksamheten i liten skala, men har nu växt till ett projekt som når fler än 100 barn per år.

Bidra till projektet på bankgiro: 5405-3723

Kagera region i nordvästra Tanzania, där Bukoba ligger, drabbades hårt av HIV/AIDS-epidemin. Som en konsekvens av epidemin ökade antalet föräldralösa barn och hushållens ekonomi försvagades. Även om majoriteten av barnen togs om hand av släktingar, stod andra utan försörjning och omvårdnad. Andra orsaker till att barnen lever på gatan eller blir tvungna att arbeta i tidig ålder, är fattigdom och sociala problem i familjen.

Tumaini har 19 heltidsanställda medarbetare. Projektet drivs inom ramen för ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania North Western Diocese), som har lång och bred