Habari

Habari (som är swahili för nyheter och också en vanlig hälsningsfras) är SVETANs tidsskrift som ges ut fyra gånger per år. Den riktar sig till dig som vill följa med vad som händer i Tanzania och för dig som vill lära dig mer om Tanzania såväl som kontakterna mellan Sverige och Tanzania.

Vi gör ofta temanummer med fördjupning i något område.

Habari har 4-färgstryck helt igenom fr.o.m. nr 2/2015.

Senaste/aktuellt nummer är endast tillgängligt för prenumeranter!

Var med i redaktionen

Vi behöver fler medlemmar till vår redaktion. Både dig som vill leta upp skribenter, material, intervjua, redigera, ta fram illustrationer, göra lay-out, läsa korrektur och vara temanummerredaktör.

Habari på Facebook

Senaste numret av Habari

habari web-1

Tidigare nummer av Habari

Nr 2 2018

habari.indd

Nr 1 2018

18-01

Nr 4 2017

17-04

Nr 3 2017

17-03

Nr 2 2017

web180_H2_17-1

Nr 1 2017

17-01

Nr 4 2016

16-04

Nr 3 2016

habari_3_16___.indd

nr-2-2016

H_2_16_webb180dpi-1

Nr 1 2016

H_1_16_webb-1

Nr 4 2015

H4_15_mindre.pdf

Nr 3 2015

H_3_15_korr_2_180.pdf

Nr 2 2015

Unbenannt-1

Nr 1 2015

Nr 4 2014

14-04

Nr 3 2014

14-03

Nr 2 2014

14-02

Nr 1 2014

14-01

Nr 4 2013

13-04

Nr 3 2013

13-03

Nr 2 2013

13-02

Nr 1 2013

13-01

Nr 4 2012

12-04

Nr 3 2012

12-03

Nr 2 2012

12-02

Nr 1 2012

12-01

Nr 4 2011

11-04

Nr 3 2011

11-03

Nr 2 2011

11-02

Nr 1 2011

11-01

Nr 4 2010

10-04

Nr 3 2010

10-03

Nr 2 2010

10-02

Nr 1 2010

10-01

Nr 4 2009

09-04

Nr 3 2009

09-03

Nr 2 2009

09-02

Nr 1 2009

09-01

Nr 4 2008

08-04

Nr 3 2008

08-03

Nr 2 2008

08-02

Nr 1 2008

08-01

Nr 4 2007

07-04

Nr 3 2007

07-03

Nr 2 2007

07-02

Nr 1 2007

07-01

Nr 4 2006

06-04

Nr 3 2006

06-03

Nr 2 2006

06-02

Nr 1 2006

06-01

Nr 4 2005

05-04

Nr 3 2005

05-03

Nr 2 2005

05-02

Nr 1 2005

05-01

Nr 4 2004

04-04

Nr 3 2004

04-03

Nr 2 2004

04-02

Nr 1 2004

04-01

Nr 4 2003

03-04

Nr 3 2003

03-03