Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 205

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 208

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 389

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 530

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/auth.php on line 154
Svetan
RSS  

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/parser.php on line 66

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/lexer.php on line 292

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 22

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 49

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 213

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 241

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 295

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 328

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 575

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/xhtml.php on line 939

Uppsökande arbete bland barn och ungdomar

Tumaini Reception Center

I Bukoba har projektet ett mottagningscenter där gatubarnen kan få råd och psykosocialt stöd samt hjälp att komma igång med skolarbetet igen och till sjukvård om det behövs. En del av barnen kan, med hjälp av Tumainis personal, direkt återvända till sina familjer medan andra erbjuds plats vid genomgångshemmet i Kyakairabwa någon mil utanför Bukoba.

Uppsökande fältarbete

Var tredje vecka hålls seminarier i ”life-skills” med gatubarn i Bukoba. Personalen samtalar med barnen om vad Tumaini kan erbjuda, om vikten av att gå i skolan etc. och barnen bjuds samtidigt på något att äta.

Projektets fältassistenter träffar också gatubarn dagligen ute på gatorna och många barn kommer till själva centret. Det totala antalet gatubarn i Bukoba verkar ha minskat från cirka 300 till omkring 200.

En del gatubarn blir själva så småningom aktiva förebilder för gatubarnen. För närvarande är två före detta gatubarn anställda vid Tumaini. Den ene som fältassistent och den andre är ansvarig för sågning av timmer. Det finns också ett annat före detta gatubarn som nu arbetar med att reparera cyklar i Bukoba och som också lär ut till gatubarn vilka rättigheter och möjligheter de har.

Fotbollsträning

På strandängarna vid Victoriasjön, anordnar Tumaini fotbollsträning varje vecka. Fotbollslaget består av både gatubarn och andra barn.

Drama- och musikgrupper

Tumainis drama- och musikgrupper för ungdomar uppträder vid seminarier i byarna och målet är att öka medvetenheten om och förståelsen för gatubarnens situation och om betydelsen av förebyggande arbete.