Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 205

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 208

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 389

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 530

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/auth.php on line 154
Svetan
RSS  


Tidigare nummer av Habari

Här kan du se teman för tidigare nummer. Du kan ladda ner tidningen som PDF-fil sedan 2002, för aktuellt nummer dock bara förstasidan. För medlemmar är det gratis att använda detta. För ickemedlemmar är vi tacksamma om ni betalar 2 kr/kopierad sida så vi kan fortsätta med denna service. Betalas till pg: 35 95 50 - 1.

 • 1/90 Viltvård o turism/ Wildlife and Tourism
 • 2/90 Debatt/ Debate
 • 3/90 Miljö o energi/ Environment & Energy
 • 4/90 Debatt/ Debate
 • 1/91 Ekonomi o utveckling/ Economy & Development
 • 2/91 Studieresor o vänortsföreningar/ Study tours etc.
 • 3/91 Solidaritetsorganisationer/ Solidarity organ:s
 • 4/91 Press o debatt/ Press and Debate
 • 1/92 Turism/ Tourism
 • 2/92 Zanzibar
 • 3/92 Omskärelse, arkeologi/ Circumscission
 • 4/92 Idrott/ Sports
 • 1/93 Handel o ekonomi/ Trade & Economy
 • 2/93 Turism, flyktingar/ Tourism & Refugees
 • 3/93 Tanzania på Skansen/ Tanzania in Skansen
 • 4/93 Sjukvård/ Hospital care
 • 1/94 Utveckling o politik/ Development & Politics
 • 2/94 Utbildning/ Education
 • 3/94 Kiswahili, sverigekontakter/ Swalili etc
 • 4/94 Religion/ Religion
 • 1/95 Sv. bistånd, demokrati/ Sw. Development etc
 • 2/95 Människans ursprung, demokrati/ Origin of Man, Democracy
 • 3/95 Politik, utveckling, kvinnor/ Development & Women
 • 4/95 Valet/ The Election
 • 1/96 Valet, Barabaiger, Folkhögskolor/ Folk Development Colleges etc.
 • 2/96 Musik, Bibliotek, Bistånd/ Music, Libraries, Aid
 • 3/96 Ngorongoro, Karagwe
 • 4/96 Bistånd, Litteratur/ Assistance, Literature
 • 1/97 Skulptörskolan, Mama Barbro, www/ Sculpture School etc.
 • 2/97 Musik/ Music
 • 3/97 Afrikaimport, Konst, Usangi/ Art etc.
 • 4/97 Kvinnor, Fack, Landsbygd/ Woman, Unions, Countryside
 • 1/98 Kultur, Flyktingar/ Culture, Refugees
 • 2/98 Naturvård, El Nino, Resa/ Environment protection, Trips
 • 3-4/98 Jubileumsnummer, 30 år/ Jubilee issue
 • 1/99 Symposium report, Nykterhet/ Symposium report, Alcohol
 • 2/99 Ekonomi, resor / Economy, Travel
 • 3/99 Presidentsbesök / Presidential visit
 • 4/99 Media, Skulptörskolan / Media, Sculpture School
 • 1/00 Nyerere, Barbro Johansson o. utbildning/ Education
 • 2/00 Tanzaniabilden / Tanzania view from outside
 • 3/00 Aids, resor/Travelling
 • 4/00 Mama Barbro skola/ Johatrust
 • 1/01 Dar es Salaam
 • 2/01 Zanzibar
 • 3/01 Makonde snideri mm/ Miscellaneous
 • 4/01 Swahili
 • 1/02 Barbro Johanssons skola/ JOHA Trust, Häxkonst/solidaritet, Globalseminariet
 • 2/02 Aids, IT, JOHA Trust mm
 • 3/02 Bagamoyo - arkitektur/kultur, Missionshälsovård/ Mission Health
 • 4/02 Bagamoyo världsarv/ world heritage, I slavkaravanernas spår/ Slaving routes, ekonomisk reform
 • 1/03 Lake Victoria plus Sculpture School and Human rights
 • 2/03 Kilimanjaro
 • 3/03 Organisationer/ NGOs supporting Tanzania, Primary School Reform, Tinga-tinga
 • 4/03 Urbanisering/ Urbanisation issues for Tanzania and Africa
 • 1/04 Lokala språk och kulturer/ Local languages and cultures
 • 2/04 Musik/ Music
 • 3/04 Gruvnäring/ Mining industry
 • 4/04 HIV/ AIDS
 • 1/05 Resor o turism/ Travel and tourism
 • 2/05 Forskning/ Research
 • 3/05 Konst/ Art
 • 4/05 Demoracy & Development/ Demokrati o utveckling
 • 1/06 Lake Victoria - new President
 • 2/06 Alcohol theme/ Alkohol
 • 3/06 Women's situation/ Kvinnor
 • 4/06 Education theme/ Utbildning
 • 1/07 Swahili Culture
 • 2/07 Rural Development/ Landsbygdsutveckling
 • 3/07 Investments and Agriculture
 • 4/07 Refugees/ Flyktingar
 • 1/08 Tumaini, carved doors and more
 • 2/08 Painted Art/ Målad konst
 • 3/08 Africa and China, and more
 • 4/08 Sculptural Art/ Skulptur och träsnideri
 • 1/09 Jubilee/ Svetan fyller 40 år, resor
 • 2/09 Swedish Swahili Phrase Book/ Ny swahiliparlör mm
 • 3/09 Aid History/ Biståndshistoria mm
 • 4/09 Climate & Environment/ Klimat o miljö
 • 1/10 Music/ Musik
 • 2/10 Kibaha Education Center
 • 3/10 Health/ Hälsa
 • 4/10 Literature/ Litteratur
 • 1/11 Millenium Goal, Youth …/ Millenium målet, ungdomar mm
 • 2/11 Sustainable Development/ Hållbar utveckling
 • 3/11 Miscellaneous/ Blandat
 • 4/11 Nature/ Flora och fauna
 • 1/12 Independence 50yrs/ Självständigheten 50 år
 • 2/12 Women, water/ Kvinnor, vatten mm
 • 3/12 HR/ Mänskliga Rättigheter
 • 4/12 Enterprise/ Företagssamhet
 • 1/13 Female roll models/ Kvinnliga förebilder
 • 2/13 Karagwe Association, John Kilaka, Bagamoyo
 • 3/13 Kiswahili/ Swahili
 • 4/13 Energy/ Energifrågor mm
 • 1/14 Children/ Barn
 • 2/14 Art and Literature/ Konst och litteratur
 • 3/14 National Audit (NOAT)/ Riksrevisionen mm.
 • 4/14 Agriculture, industry/ Jordbruk, industri (endast 1:a-sida)