Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 205

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 208

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 389

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 530

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/auth.php on line 154
Svetan
RSS  

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/parser.php on line 66

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/lexer.php on line 292

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 22

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 49

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 213

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 241

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 295

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 328

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 575

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/xhtml.php on line 939

Rehabilitering vid genomgångshemmet i Kyakairabwa

Kyakairabwa

Antalet barn som bor på genomgångshemmet i Kyakairabwa, cirka en mil från Bukoba, har ökat med åren. 2011 bodde i snitt 65 barn där. Tiden ett barn stannar på Kyakairabwa beror på det enskilda barnets situation. Målet är alltid att barnet så småningom ska flytta till ett annat permanent boende. En individuell plan görs upp tillsammans med barnet där anledningen till att han eller hon flyttat till gatan undersöks och tas med i bedömningen. Det är viktigt att hitta en långsiktig lösning, vilket kan ta tid, särskilt om barnet inte kan återvända till sin familj utan behöver en fosterfamilj eller en egen bostad.

Psykosocialt stöd och dagliga rutiner

Barnen får psykosocialt stöd av personalen som utbildats i ”counseling”. Samtalen sker individuellt, tillsammans med förälder eller annan vårdnadshavare eller i grupp med andra barn. Under sin vistelse vid Kyakairabwa, lär sig barnet dagliga rutiner och aktiviteter som till exempel att tvätta kläder och laga mat. De lär sig också att odla jorden och ta hand om husdjuren. De flesta regioninnevånarna är småjordbrukare, så för att de ska kunna bli självförsörjande är det viktigt att barnen lär sig ta hand om ett jordbruk.

Utbildning

Barnen har ofta en bristfällig skolgång bakom sig med många avhopp från skolan. Vid Kyakairabwa får de tillgång till studiehjälp för att komma ifatt och till vanlig skolgång i den lokala skolan. Barnens kunskapsnivå testas och de placeras i reguljär primary school, secondary school eller i yrkesutbildning. En del lite äldre barn som inte gått i skolan under lång tid, börjar i en speciell sorts skola, MEMKWA. Den typen av utbildning finns inte alltid i byarna, så därför stannar en del barn på Kyakairabwa till dess att de kan börja i den ordinarie grundskolan.