Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 205

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 208

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 389

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 530

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/auth.php on line 154
Svetan
RSS  

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/parser.php on line 66

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/lexer.php on line 292

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 22

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 49

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 213

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 241

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 295

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 328

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 575

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/xhtml.php on line 939

Förebyggande arbete i lokalsamhället

Tumaini anordnar seminarier för allmänheten och för ledare i de distrikt gatubarnen i Bukoba kommer ifrån. Genom information, dialog och gatuteater ökar kunskapen och medvetenheten i lokalsamhället om de utsatta barnens situation. Under 2011 deltog totalt 3194 personer i seminarierna i byarna. Diskussioner hölls med byledare och andra nyckelpersoner.

Projektmedarbetarna har lagt märke till en förändring i samhället. Det finns nu gatubarnsprojekt på fler platser. Till exempel finns det ett projekt i distriktet Biharamulo, vilket antagligen är orsak till att man numera inte träffar på några gatubarn därifrån i Bukoba stad. Det verkar som om det finns en ökad medvetenhet om problemet med att de mest utsatta barnen riskerar att bli gatubarn.

I styrelsen för Tumaini Children’s Center finns representanter för myndigheter inom det sociala området och skolan. Det är också ett sätt att öka medvetenheten, förändra attityder etc. i lokalsamhället.