Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 205

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 208

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 389

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 530

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/auth.php on line 154
Svetan
RSS  

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/parser.php on line 66

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/lexer.php on line 292

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 22

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 49

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 213

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 241

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 295

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 328

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 575

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/xhtml.php on line 939

Bakgrund

Tumaini Children’s Center har arbetat med rehabilitering av gatubarn och arbetande barn i Bukoba och Kagera region sedan 2003. Projektet startade på grund av att antalet gatubarn ökade i Bukoba. I början drevs verksamheten i liten skala, men har nu växt till ett projekt som når fler än 100 barn per år.

Kagera region i nordvästra Tanzania, där Bukoba ligger, drabbades hårt av HIV/AIDS-epidemin. Som en konsekvens av epidemin ökade antalet föräldralösa barn och hushållens ekonomi försvagades. Även om majoriteten av barnen togs om hand av släktingar, stod andra utan försörjning och omvårdnad. Andra orsaker till att barnen lever på gatan eller blir tvungna att arbeta i tidig ålder, är fattigdom och sociala problem i familjen.

Tumaini har 19 heltidsanställda medarbetare. Projektet drivs inom ramen för ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania North Western Diocese), som har lång och bred erfarenhet av socialt och hälsoinriktat arbete. Styrelsen består av medlemmar från ELCT och från samhällets skol- och sociala förvaltningar. Projektet nätverkar också med andra projekt i regionen som arbetar med föräldralösa och utsatta barn. Verksamheten finansieras såväl genom olika biståndsgivare som genom lokalsamhället.