Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 205

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 208

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 389

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parserutils.php on line 530

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/auth.php on line 154
Svetan
RSS  

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/parser.php on line 66

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/lexer.php on line 292

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 22

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 49

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 213

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 241

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 295

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 328

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/handler.php on line 575

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/s/svetan/www/inc/parser/xhtml.php on line 939

Återförening och uppföljning

För Tumaini är målet att hitta ett hem, en utbildning och stöd och hjälp för alla barn i projektet. Majoriteten av barnen återvänder till sina familjer eller andra släktingar. När det inte är möjligt erbjuds barnen att flytta till ett fosterhem, en yrkesutbildning med internat eller om de är tillräckligt gamla kan de få hjälp att hitta ett eget boende. Under 2011 flyttade 80 barn tillbaka till sina familjer eller släktingar eller till fosterhem.

När ett barn återvänder till sin familj eller sina släktingar, kontaktar Tumainis personal den lokala skolan och andra lokala myndigheter och organisationer. Man diskuterar barnets framtida behov och hur det lokala samhället kan hjälpa och stötta.

Tumainis personal önskar att fler barn kunnat återförenas med sina familjer, men det har inte alltid varit möjligt på grund av familjesituationen. En del barn som flyttade hem, fick trots personalens och byledarens samtal med föräldrarna, inte gå i skolan och fick heller inte i övrigt någon adekvat omvårdnad i hemmet.

Uppföljning

Tumaini följer upp hur det går för barnen och deras familjer genom hembesök. 2011 genomfördes 328 hembesök. Det finns många orsaker till att ett barn ger sig av hemifrån och beroende av orsak får familj och barn olika slags stöd. I de fall när huvudorsaken var relationerna i familjen, fortsätter det psykosociala stödet och man arbetar med föräldrautbildning. När huvudorsaken var fattigdom, finns möjlighet att ge familjen inkomstgenererande stöd. Det kan till exempel röra sig om att köpa en liten bit mark och utsäde, så att barnet och familjen kan bli självförsörjande.

Under 2011 behövde Tumaini inte ge något barn juridiskt stöd, vilket personalen tror beror på två orsaker. Huvudorsaken är förmodligen att ”property grabbing”, illegalt övertagande av egendom har blivit mindre vanligt, människor känner till sina rättigheter. Den andra orsaken är att ELCT (kyrkan som driver projektet) har en juridisk avdelning, som även arbetar på bynivå och hjälper människor att slå vakt om sina rättigheter.